Skip to main content

Kinder- en jeugdpsychiatrie - een lichtere kijk op jeugdzorg

Kinder- en jeugdpsychiatrie - een lichtere kijk op jeugdzorg

Consultatie

Touch & Go

Consultatie en behandeling

Als een kind of jongere tijdelijk vastloopt, vaak samen met het gezin, kan het een hele klus zijn om te ontdekken wat er nu precies aan de hand is en welke hulp er nodig is.

Als kinder- en jeugdpsychiater kan ik een rol spelen in het begrijpen van de problemen en het op gang brengen van passende hulp.

Dat doe ik door middel van:

logo licht r