Skip to main content

Kinder- en jeugdpsychiatrie - een lichtere kijk op jeugdzorg

Kinder- en jeugdpsychiatrie - een lichtere kijk op jeugdzorg

Consultatie | Educatie | Advies

Licht-r

Een lichtere kijk op jeugdzorg

Consultatie

Richtinggevende consultatie en behandeling bij psychische problemen. Voor kinderen en jongeren en hun gezin.

Educatie

We kunnen onszelf aanleren om met een lichtere blik te kijken naar en om te gaan met het welzijn van kinderen en jongeren.

Advies

Graag denk ik mee over het ontwikkelen van passende interventies voor een gezonde en kindvriendelijke leefomgeving.